دپارتمان نوجوان کبریا

دوره های ترمیک و فشرده زبان انگلیسی نوجوانان.
در دوره اموزشی زبان به نوجوانان همواره تاکید و تمرکز بر روی ۴ مهارت اصلی :
( listening, speaking, reading and writing )
به همراه دانش و مهارت های تکمیلی همچون :
( grammar, vocabulary  )
خواهد داشت.
با توجه به سیاست های کلی اموزشگاه زبان کبریا، این دوره ها همواره تاکید بسیار ویژه ای بر روی محتوا محوری و تقویت مهارت های لازم برای استفاده انها در زندگی دانشجویان خواهد داشت، به طوریکه تمامی مهارت های کسب شده فوق را تبدیل به مکالمه ای درست و روان کند.
به همین منظور در راستای تحقق شعار ما ( همچون زبان مادری ) مبحث اموزش توسط اساتید برجسته و باسابقه این رشته که دانش لازمه برای تحقق شعار ما، اموزش زبان انگلیسی همچون زبان مادری را خواهند داشت.