دپارتمان بزرگسال کبریا

برگزاری کلاسهای ترمیک، فشرده و خصوصی کبریا.
متد برگزاری این دوره ماه عسل سال ها تجربه اساتید زبده و مجرب میباشد.
در این دوره بر روی ۴ مهارت اصلی زبان
( listening, speaking, reading and writing )
و البته مهارت های تکمیلی 
(grammar, vocabulary  )
تاکید بسزایی وجود دارد، به طوری که زبان اموزان پس از طی هر ترم مباحث، ساختار و لغات مربوطه را بتوانند به شکلی درست و روان صحبت کرده و درک درستی نسبت به ان داشته باشند.
از انجایی که موسسه زبان کبریا تاکید بسزایی بر محتوا محوری و درک درستی از اموزش دلرد، بر ان شدیم تا امتحانات زبان اموزان گرامی را نسبت به سطوح مختلف به ۲ صورت کتبی و شفاهی برگزار کنیم تا همواره بر روی همه مهارت ها بصورت یکسان تاکید و انها را در ذهن زبان اموزان ثبت و ماندگار کنیم.